* כדי לראות קבצים אלו תוכנת Acrobat Reader צריכה להיות מותקנת במחשבך.

ענייני אורח חיים

תענית על ספר תורה שנפל

הכפלת שם ה' בתפילה

חשיבת כיפה על ידי בנים ובנות

נשים במנין וכשליחות ציבור

הבאת ספר תורה לקריאה חד-פעמית

הקלטת שם ה' לשם חינוך

המחזור התלת-שנתי של קריאת התורה

שיר של יום בראש חודש

שותפים בדירה שאינם מקפידים על דיני כשרות בפםח

הפקרת חמץ במקום מכירתו

ענייני יורה דעת

הכניסה למסגדים וכניסיות

מתן השגחה למסעדה הפתוחה בשבת

ניקוב הגוף

גיור של ילד כשאמו איננה מתכוונת להתגייר

חקיקה במצבה של שם שנוסף בשעת מחלה

קבורה דו-קומתית וקבורה במבנים מעל הקרקע

קבורת נכרים בבית קברות יהודי

ענייני אבן העזר

חזרת אשה לבעלה הראשון לאחר קידושי אונס

שתי תגובות הלכתיות לרצח ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל

תשובה בענין רצח ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל

תקנה בעקבות רצח ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל


 

Schechter Institute of Jewish Studies
P.O. Box 16080, 4 Avraham Granot Street, Jerusalem 91160 Israel
phone: (972-2) 679-0755 fax: (972-2) 679-0840 email: pr@schechter.org.il

New York Office: 
Schechter Institute of Jewish Studies, Inc.
475 Riverside Drive, Suite #244
New York, New York 10115-0244 USA
phone: (212) 870-3173 fax: (212) 870-3176 email: schechter@jtsa.edu

ResponsaForToday.com