* כדי לראות קבצים אלו תוכנת Acrobat Reader צריכה להיות מותקנת במחשבך.

הקדמה - הרב דוד גולינקין

ענייני אורח חיים

תשובה בעניין נטילת ידיים לפני קידוש בסעודת ליל שבת

תשובה בעניין טקס בר/בת מצווה לילדים מפגרים

תשובה בעניין הנסיעה לבית הכנסת בשבת

תשובה בענין הקדמת קריאת המגילה בשעת חירום

ענייני יורה דעה

תשובה בעניין יחס ההלכה לעישון

תשובה בענין לבישת מכנסיים על ידי בנות ונשים

תשובה בענין גניזת דפי צילום של מקרא, סדור, מדרש ותלמוד

תשובה בעניין השלכת נעלי המת לאשפה

ענייני אבן העזר

תשובה בעניין קשרים בינו לבינה ללא חופה וקדושין

תשובה בעניין השתתפותן של נשים בטקס הנישואין ובשבע ברכות בשבעת ימי המשתה

ענייני חושן משפט

תשובה בעניין נשים כפוסקות הלכה


Schechter Institute of Jewish Studies
P.O. Box 16080, 4 Avraham Granot Street, Jerusalem 91160 Israel
phone: (972-2) 679-0755 fax: (972-2) 679-0840 email: pr@schechter.org.il

New York Office: 
Schechter Institute of Jewish Studies, Inc.
475 Riverside Drive, Suite #244
New York, New York 10115-0244 USA
phone: (212) 870-3173 fax: (212) 870-3176 email: schechter@jtsa.edu

ResponsaForToday.com