* כדי לראות קבצים אלו תוכנת Acrobat Reader צריכה להיות מותקנת במחשבך.

הקדמה - הרב דוד גולינקין

ענייני אורח חיים

נשיאת כפיים - הרב ראובן המר

נשים וקריאת התורה בציבור - הרב דוד גולינקין

בנות כהן ולוי לעליות הראשונות - הרב רפאל הריס

המנהג להימנע מאכילת קטניות בחג הפסח - הרב דוד גולינקין

ענייני יורה דעה

גיור כהלכה מהו? - הרב טוביה פרידמן

נשים וקדיש יתום - הרב דוד גולינקין

ענייני אבן העזר

הזרעה מלאכותית לאשה רווקה - הרב דוד גולינקין

מי רשאי לסדר קידושין? - הרבנים שלמה פוקס ודוד לוין


Schechter Institute of Jewish Studies
P.O. Box 16080, 4 Avraham Granot Street, Jerusalem 91160 Israel
phone: (972-2) 679-0755 fax: (972-2) 679-0840 email: pr@schechter.org.il

New York Office: 
Schechter Institute of Jewish Studies, Inc.
475 Riverside Drive, Suite #244
New York, New York 10115-0244 USA
phone: (212) 870-3173 fax: (212) 870-3176 email: schechter@jtsa.edu

ResponsaForToday.com