* כדי לראות קבצים אלו תוכנת Acrobat Reader צריכה להיות מותקנת במחשבך.

הקדמה - הרב טוביה פרידמן

תשובה בעניין המחיצה בבית הכנסת

תשובה בעניין מועד ההקפות בשמחת תורה

תשובה בעניין השתתפותן של נשים בהלוויות

תשובה בעניין האם היהדות היא גזענית על פי עצם טיבה

תשובה בעניין הסגרת רוצח יהודי לחו"ל

הערות והשלמות לתשובת הרב דוד גולינקין

תשובה בעניין גיוס בנות לצה"ל

תשובה בעניין גיוס בחורי ישיבה לצה"ל

תשובה בעניין ארץ ישראל השלמה וההלכה

השלמות ותיקונים לתשובות ועד ההלכה, כרך א', תשמ"ו


Schechter Institute of Jewish Studies
P.O. Box 16080, 4 Avraham Granot Street, Jerusalem 91160 Israel
phone: (972-2) 679-0755 fax: (972-2) 679-0840 email: pr@schechter.org.il

New York Office: 
Schechter Institute of Jewish Studies, Inc.
475 Riverside Drive, Suite #244
New York, New York 10115-0244 USA
phone: (212) 870-3173 fax: (212) 870-3176 email: schechter@jtsa.edu

ResponsaForToday.com