המכון לחקר ההלכה ויישומה

המכון לחקר ההלכה ויישומה נוסד ב 1997 על מנת לפרסם ספריה שלמה של ספרות הלכתית בעברית, אנגלית ורוסית עבור יהודים בישראל וברחבי העולם. המכון מפרסם תשובות לשאלות בענייני הלכה שנכתבו במאה העשרים, מדריכים הלכתיים וספרים העוסקים בפילוסופיה של ההלכה.

ספרים בהוצאת המכון לחקר ההלכה ויישומה:

הלכה לימנו: גישת התנועה המסורתית להלכה, פרופ' דוד גולינקין ( תורגם גם לאנגלית ורוסית)

החינוך בראי החוק וההלכה, פרופ' שמואל גליק

תשובות ועד ההלכה של כנסת הרבנים בישראל, 1985־1999, שישה כרכים.

תקצירים של תשובות ועד ההלכה ( באנגלית)

Proceedings of the Committee on Jewish Law and Standards, 1927־1970, 3 vols, ed. Prof. David Golinkin

Responsa and Halakhic Studies, Rabbi Issac Klien, second edition, ed. by Prof. David Golinkin and Rabbi Monique Susskind Goldberg

The High Holy Days, Rabbi Dr. Hayyim Keival

A Time to Be Born, A Time to Die: The Law and Customs of Mourning, Rabbi Issac Klien
ספר זה תורגם לרוסית ונערך ע"י הרב מיכאל קובס

Responsa in a Moment, Prof. David Golinkin

ספרים בהכנה:

מלכי בקודש, הרב חיים הירשנזון, בעריכת דוד זוהר

קונטרס התשובות החדש, בעריכת הרב פרופ' שמואל גליק

Responsa of The Va'ad Halakhah, Volume 7, ed. by Prof. David Golinkin


 

Schechter Institute of Jewish Studies
P.O. Box 16080, 4 Avraham Granot Street, Jerusalem 91160 Israel
phone: (972-2) 679-0755 fax: (972-2) 679-0840 email: pr@schechter.org.il

New York Office: 
Schechter Institute of Jewish Studies, Inc.
475 Riverside Drive, Suite #244
New York, New York 10115-0244 USA
phone: (212) 870-3173 fax: (212) 870-3176 email: schechter@jtsa.edu

 ResponsaForToday.com